Savurma Döküm - Ferhat Döküm - Bronz Burç, Bronz Dişli, Alüminyum Döküm, Bronz Döküm, Savurma Döküm

Savurma dökümde eritilmiş metal kalıba dökülerek bir eksen etrafında döndürülür ve şekillendirilir. Dönmeden oluşan merkezkaç kuvveti, metalin kalıba homojen dağılımını sağlar ve parça kalıbın iç şeklini alır.

Santrifüj döküm merkezkaç kuvvetinin erimiş metali metal kalıbın dış bölgelerine dağıtabilmesi için kalıbın yüksek hızla döndürüldüğü yaygın bir döküm yöntemidir.

Savurma döküm yönteminde sıvı metal içerisinde yer alan kum veya cüruf tanecikler, kalıntılar ve gazlar dönme esnasında oluşan merkez kaç kuvveti ile dönme eksenine sürüklenir. Bu şekilde parça yüzeyi temiz ve ince taneli olur.